Doğruda Açılar Test-1YKS Geometri konuları doğruda açılar test-1 ve çözümleri …

Doğruda açılar testlerinde iç ters açılar, yöndeş açılar, karşı durumlu açılar, dış ters açılar yani paralel iki doğru ile bunları kesen bir doğrunun oluşturduğu açılardan herhangi bir tanesiyle çözüme yönelik hareket edebiliriz. Bunlardan en sık kullandığımız iç ters açılar (z kuralı) dır.

Paralel doğrular arasındaki açılarla M kuralı, zikzak kuralı, kalem ucu kuralı gibi kurallar tanımlanmıştır. Bu kurallar başta saydığımız açılardan ortaya çıkar. Bunları problemlerde uygulayarak hızlı çözümler elde edebiliriz.

Doğruda açılar çözümlü sorular, açılar soruları ve çözümleri, doğruda açılar ile ilgili çözümlü sorular, doğruda açılar m kuralı, m kuralı, doğruda açılar kalem kuralı, kalem ucu kuralı ile ilgili sorular, doğruda açılar test soruları, doğruda açılar çözümlü sorular 9. sınıf, doğruda açılar test

Görselleri inceleyebilir, doğruda açılar test-1 pdf formatındaki dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Problem 1 :

Şekilde A, B, C noktaları doğrusal, m(EBA); m(CBD)’nin 1/3 nün tümleri, m(CBD)=m(DBE)+10° ise; m(DBE) kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 2 :

[FG paralel [BA, [FE] paralel [CD], m(DCB)=130°, m(ABC)=4x-10°, m(EFG)=3x ise; x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 3 :

FK paralel [CR, [CP paralel [DA], [AE] ve [CE] açıortay, 3m(RCE)=2m(DAE) ise; m(EBA)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 4 :

[BA paralel [EF paralel HG, m(ABC)=m(EDC), m(DEF)=100° ise; m(DCB)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 5 :

[BE paralel [CF, m(ABE)=150°, m(BAD)=60°, m(ADC)=50° ise; m(FCD)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 6 :

[AF paralel [DE, [AC] dik [BD], [AC] açıortay, m(BDE)=145° ise; m(DBA)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 7 :

FE paralel [CD, m(GAE)=5y-5°, m(DCB)=3y+5°, m(GBC)=60° ise; m(FAB)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 8 :

[BA paralel [FD, [KP paralel [BE, m(EBA)=120º, m(FKP)=105º ise; m(CFK)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test
doğruda açılar test-1

Doğruda Açılar Test-1 Çözümleri

Problem 1’in çözümü :

Yeni başlayanlar için doğruda açılar çözümlü test …

doğruda açı soru çözümü

Problem 2’nin çözümü :

C noktasından çizeceğimiz doğru parçası soruda verilen doğrulara paralel olsun.

Kenarları paralel açılardan m(DCK)=3x, iç ters açılardan m(KCB)=4x-10°, buradan 3x+4x-10°=130° eşitliğinden istenilen açı ölçüsü 20° olacaktır.

doğruda açı soru çözümü

Problem 3’ün çözümü :

Doğruda açılar testinin bu sorusuna çözüm için en pratik yol kenarları paralel açıları yada ters yönlü paralel açıları görmek olacaktır.doğruda açı soru çözümü

Problem 4’ün çözümü :

İç ters açılar ve m kuralı ile istenen x açısının ölçüsü 100° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 5’in çözümü :

[AB] ve [CD] uzantısını bir noktada kesiştirirsek, üçgenin üçüncü açısı da bilindiğinden m kuralı ile x açısını buluruz.

doğruda açı soru çözümü

Problem 6’nın çözümü :

Karşı durumlu açıların açıortayları bir dik açı oluştururlar. Çizdiğimiz [BK] paralelin arasındaki açıya hemen x yazabiliriz.

doğruda açı soru çözümü

Problem 7’nin çözümü :

Paralel doğrular arasındaki açıları toplayıp 360° ye eşitlersek (kalem ucu kuralı) y=30°, doğru açıdan x=35° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 8’in çözümü :

Yöndeş açılardan m(ECF)=120°, kalem kuralından 120°+360°-x+105°=360° yazılır, x açısının ölçüsü 225° bulunur.

doğruda açı soru çözümüdoğruda açılar test pdf

Doğruda Açılar Test-1 PDF

Ders Geometri, ücretsiz olarak indirilebilen pdf formatında Geometri soru bankası kitabını sunar. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Adaylar üniversite giriş sınavı tyt ayt için önemli olan doğruda açılar test-1 pdf dosyasını görüntüleyebilir.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on print