Blog

GEOMETRİ SORULARI-7

geometri soruları

Soru 79-) Şekildeki ABC üçgeninde [AB] 4 eş parçaya, [BC] 3 eş parçaya ayrılmıştır.Buna göre, Alan(DKL)/Alan(ABC) oranı kaçtır?

geometri soruları

Soru 80-) ABC bir üçgen, F noktası [AE] ile [DC] nin kesim noktası, |DB|=4 cm, |BE|=6 cm, |EC|=8 cm, Alan(DBEF)=Alan(AFC) ise; |AD|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 81-) ABC ile FBD birer üçgen, Alan(AFE)=Alan(ECD), |AF|=6 cm, |BC|=12 cm, |CD|=8 cm ise; |FB|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 82-) ABC bir üçgen, m(ADB)=60°, |AE|=7 cm, |BC|=12kök3 cm ise; Alan(ABEC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 83-) ABC dik üçgeninde, [DE] paralel [BC], |DE|=6 cm, |AB|=14 cm ise; Alan(ADC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 84-) Şekilde [AB] dik [BC], [AD] dik [AC], |AD|=|AC|, |AB|=12 cm ise; Alan(ADB) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 85-) ABC üçgen, |AR|=|AP|, |RB|=|BS|=6 cm, |SC|=|CP|=10 cm, A(ABC)=40kök3 cm² ise; m(RPS)=α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 86-) ABC bir üçgen, |KC|=3|AK|, |AL|=2|LB|, |BM|=|MC|, A(KLM)=7 cm² ise; A(ABC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 87-) ABC bir üçgen, |BD|=|DC|, m(DAC)=m(ACD)=20°, |AB|.|BC|=24 cm² ise; A(ABC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 88-) ABC dik üçgen, [AC] dik [BC], |BC|=2|AC|, |BP|=20 cm, |AP|=15 cm, |CP|=10 cm ise; A(PBC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 89-) ABC üçgeninde [AD] ve [BE] açıortay, |AB|=13 cm, |AC|=16 cm, |BC|=19 cm ise; |BE|/|FE| oranı kaçtır?

geometri soruları

Soru 90-) ABC üçgeninde [ED] dik [AC], [CF] açıortay, 3|BF|=4|AF|, |ED|=5 cm, |AD|=7 cm, |DC|=8 cm ise; |BE| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 91-) ABC bir üçgen, [AD] dik [BC], |AC|=|BC|, |BD|=4 br ise; ABC üçgenin diklik merkezinin B köşesine uzaklığı kaç br dir?