Blog

DİK VE ÖZEL ÜÇGENLER TEST-3

YKS Geometri konuları dik ve özel üçgenler test-3 ve çözümleri…

dik ve özel üçgenler test 3

Soru 1-) ABC bir ikizkenar üçgen, [BE] dik [AC], |EC|=3 cm, |BC|=5 cm ise; |AC|=x kaç cm dir?

ikizkenar üçgen açı soruları

Soru 2-) ABC bir üçgen, [AK] dik [BC], [PM] dik [BC], |AB|=|PC|, |BK|=|KL|, |LM|=|MC|, m(ACB)=19° ise; m(BAC) kaç derecedir?

ikizkenar üçgen uzunluk soruları

Soru 3-) ABCD dörtgen, [AP] dik [BC], [AO] dik [CD], m(PAO)=45° |BP|=|PC|, |CO|=|OD|, A noktası ile C noktası arasındaki uzaklık 12 br ise; B noktası ile D noktası arasındaki uzaklık kaç br dir?

ikizkenar üçgen örnek sorular

Soru 4-) ABC bir dik üçgen, m(CBA)=2m(DAC), |AB|=15 cm, |AC|=8 cm ise; |DC|=x kaç cm dir?

ikizkenar üçgen çözümlü sorular

Soru 5-) ABC bir üçgen, m(ACB)=2m(BAD), |AC|=|CD|, |AB|=5 cm, |BD|=1 cm ise; |AC|=x kaç cm dir?

ikizkenar üçgende açı soruları

Soru 6-) ACD ve BCE birer üçgen, |BE|=|BC|, |AE|=|DC|, m(CBD)=m(DBE), m(ADC)=120°, m(CAD)=x ise; x kaç derecedir?

Soru 7-) ABC üçgeninde [DE] dik [AC], [DF] dik [AB], m(ACB)=m(CAB)=15°, |DE|+|DF|=5 cm ise; |AB| kaç cm dir?

Soru 😎 ABC üçgeninde [DF] dik [AB], [DE] dik [AC], |DF|=1 cm, |DE|=3 cm, |BC|=2kök5 cm ise; |AB| kaç cm dir?

DİK VE ÖZEL ÜÇGENLER TEST-3 ÇÖZÜMLERİ

dik ve özel üçgenler test 3 çözümleri

Çözüm : EBC (3-4-5) dik üçgenidir.ABC ikizkenar üçgeninde |AE|=x dersek, |AB|=x+3 tür.ABE dik üçgeninde pisagor bağıntısından x=7/6 cm bulunur.

ikizkenar üçgende açı soru çözümü

Çözüm : ABC üçgeninde L ile P noktasını birleştirirsek ikizkenar üçgenler oluşur.İkizkenar üçgenlerin açıları yazılarak A açısı bulunur.

ikizkenar üçgende uzunluk soru çözümü

Çözüm : A ile C noktasını birleştirirsek oluşan iki ikizkenar üçgende yükseklikler aynı zamanda açıortay olduğundan ikizkenar üçgenlerin tepe açılarının toplamı 2a+2b olur ki 90 derecedir.ABD dik üçgeni aynı zaman ikizkenar olduğundan B noktası ile D noktası arasındaki uzaklık yani hipotenüs 12kök2 olur.

ikizkenar soru çözümü

Çözüm : ABD üçgeninde B köşesinden inilen dikme, açılar harflendirildiğinde açıortay olacağından ikizkenar üçgen olur.ABC 8-15-17 dik üçgeni olduğundan x=2 cm dir.


ikizkenar üçgen soru çözümü

Çözüm : İkizkenar üçgende tabana ait yükseklik açıortay olur.Açılar yazılırsa ABC bir dik üçgen olup pisagor bağıntısından |AC|=12 cm bulunur.

ikizkenar çözümlü sorular

Çözüm : BCE ikizkenar üçgeninde açıortay aynı zamanda hem yükseklik hem kenarortay olur. E ile D noktasını birleştirirsek DCE üçgeninde kenarortay ve yükseklik aynı doğru olduğundan üçgen ikizkenar olur. (Taban tabana yapışık iki ikizkenar olur ki buna deltoid denir) AFD üçgeninde iç açılar toplamından x açısı 20° bulunur.

ikizkenar üçgende diklik soru çözümü

Çözüm : Bir ikizkenar üçgende taban üzerinde alınan bir noktadan eş kenarlara çizilen dikmelerin toplamı eş kenarlara ait bir yüksekliğe eşittir. Dik üçgende 30° nin karşısındaki kenar 5 cm ise hipotenüs 30° nin karşısındaki kenarın 2 katı olacağından cevab 10 cm olur.

ikizkenar üçgen diklik çözümü

Çözüm : İkizkenar bir üçgende taban üzerinde alına bir noktadan eşit kenarlara indirilen dikmelerin toplamı eşit kenarlara ait bir yüksekliğe eşittir. |BH|=3+1=4 cm dir. |AH|=x dersek, |AB|=x+2 olur.ABH üçgeninde pisagor bağıntısından |AB|=|AC|=5 cm bulunur.