Blog

ÇEMBER VE DAİRE TEST-1

TYT-AYT Geometri konuları çember ve daire test-1 ve çözümleri…

Bu sayfada çember içinde kare sorusu, çember soruları, çember ve daire 10.sınıf çözümlü sorular, çemberde açı soruları ve çözümleri, çemberde açı soruları, kirişler dörtgeni ile ilgili çözümlü sorular, kirişler dörtgeni soru ve çözümleri, yks geometri çember çözümlü sorular, dairede alan çözümlü sorular yeralmaktadır.

çember ve daire çözümlü test1

Soru 1) O merkezli çembere [BE [BD; E ve D noktasında [AC]; F noktasına teğet, m(AOC)=9x, m(DBE)=6y, 2x+3y=23° ise x kaç derecedir?

çeyrek çember soruları

Soru 2) [ND]; F noktasında B merkezli çembere teğet, [NK] [BD] ye dik, |NK|=|BC|=|CD| ise; m(DBN) kaç derecedir?

teğet kiriş açı soruları

Soru 3) [AE] çembere C noktasında teğet, |AB|=|BC|, m(CBA)=30°, m(AEB)=50°, m(BCD)=α ise; α kaç derecedir?

yarım çember soruları

Soru 4) O yarım çemberin merkezi, |AE|=|ED|=|DC|, CB yayının ölçüsü 36°, m(BAE)=x ise; x kaç derecedir?

kirişler dörtgeni soruları

Soru 5) Şekildeki çemberde, m(ACB)=25°, m(CBA)=75°, m(DBE)=α ise; α kaç derecedir?

çemberde açı kirişler dörtgeni soruları

Soru 6) ABCD dörtgen, [BA] [AD] ye dik, [BC] [CD] ye dik, m(CBD)=55°, m(CED)=103° ise; m(ADB)=x kaç derecedir?

tyt ayt çember soruları

Soru 7) A ve C noktası O merkezli çembere teğet, [AO] [OD] ye dik, |AB|=18 cm, |OA|=6 cm ise; |ED|=x kaç derecedir?

çember soruları

Soru 8) Şekildeki CDOE karesinin C köşesi O merkezli çember yayının, D ve E köşeleri de [AP] kirişi üzerindedir.Buna göre m(POA) kaç derecedir?

ÇEMBER VE DAİRE TEST-1 ÇÖZÜMLERİ

çemberde açı soru çözümü

Çözüm: O merkezli çemberde [AO] ve [CO], ABC üçgeninin dış açıortayıdır.Bir üçgende dış açıortayların oluşturduğu açının ölçüsü, 90° den üçüncü köşedeki açının ölçüsünün yarısının eksiğidir.Buna göre 9x=90°-3y, 3x+y=30° eşitliği ile soruda verilen eşitliği (-) ile çarpar taraf tarafa toplarsak x=7° bulunur.

 

tyt geometri çözümleri çember

Çözüm: Teğet, değme noktasındaki yarıçapa diktir.Hipotenüs dik kenarın 2 katı olduğundan, dik kenarın karşısındaki köşe 30° dir.NBD üçgeni |NK|=|BF| olduğundan ikizkenardır.Tepe açısı 30° olan ikizkenar üçgende taban açıları 75° dir.

çember ve daire çözümlü test

Çözüm: Tepe açısı belli olan ikizkenar üçgenin taban açıları bulunur.Teğet kiriş açı çevre açıya eşit olduğundan ve üçgenin iç açıları toplamından beta, doğru açıdan ise alfa açısı bulunur.

çemberde açı test

Çözüm: Şekildeki yarım çember sorusunda uzunlukları eşit olan kirişlerin böldüğü yayların açı ölçüleri eşit olduğundan 3a+36°=180°, a=48° dir.Çevre açılar gördükleri yayın yarı ölçüsüne eşittir.Buna göre x=(2.48°+36°)/2=66° bulunur.

kirişler dörtgeni çözümlü sorular

Çözüm: ABC üçgeninin iç açıları toplamından A açısının ölçüsü 80° dir.ABED kirişler dörtgeni olduğundan α+80°=180°, α=100° bulunur.

kirişler dörtgeni soru çözümü

Çözüm: Şekildeki dörtgende karşılıklı açıların toplamı 180° olduğundan çevrel çember çizersek kirişler dörtgeni olur.AB yayı 2x olduğundan m(ACB)=x olur.x+55°=103° (dış açı), çemberde açı kirişler dörtgeni sorusunun cevabı x=48° dir.

çemberde uzunluk çözümlü sorular

Çözüm: r=|OC|=6 cm.Bir noktadan bir çembere çizilen iki teğet parçasının uzunluğu birbirine eşittir.|AB|=|CB|=18 cm.DOB ikizkenar üçgeninde |OD|=|DB|=6+x olduğundan |CD|=12-x olur.COD üçgeninde pisagordan x=4 cm bulunur.

tyt çember çözümleri

Çözüm: O merkezli çemberin yarıçapı karenin köşegenidir.Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar.Üçgende hipotenüs dik kenarın 2 katı olduğundan, bu dik kenarın karşısındaki köşe 30° dir.Taban açıları 30° olan ikizkenar üçgenin tepe açısı 120° dir.