Haberler & Etkinlikler

ÜÇGENDE EŞLİK VE BENZERLİK

Benzerlik Aksiyomları

1. A.A.A (Açı-Açı-Açı) Benzerliği:

İki üçgenin karşılıklı iki açısı eşit verilmiş ise üçgenin iç açıları toplamından üçüncü açıları da eşit olacağından bu iki üçgen benzerdir.

2. K.A.K (Kenar-Açı-Kenar) Benzerliği:

İki üçgenin karşılıklı iki kenarı orantılı ve bu kenarlar arasında kalan ise açılar birbirine eşit ise bu iki üçgen benzerdir.

3. K.K.K (Kenar-Kenar-Kenar) Benzerliği:

İki üçgenin bütün kenarları belli bir oranında ise üçgen benzerdir.Ya da karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenler benzerdir.

4. K.K.A (Kenar-Kenar-Açı) Benzerliği:

İki üçgenin ikişer kenarları orantılı ve bu kenarlardan büyük olanların karşısındaki açılar eşit ise bu iki üçgen benzerdir.

5. Tales Teoremi:

Paralel doğruları kesen herhangi iki doğru üzerinde, paralellerin ayırdıkları doğru parçaları orantılıdır.