Üçgende Açılar Test-2

TYT-AYT Geometri konuları üçgende açılar test-2 ve çözümleri …

Görselleri inceleyebilir, sayfa sonundan PDF formatındaki 9. Sınıf Üçgende Açılar Test-2 dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Problem 1 :

ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(BDC)=52° ise; m(BAC)= x kaç derecedir?

üçgende açı soruları
üçgende açılar test-2

Problem 2 :

ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(BDC)=50° ise; m(CAD)= x kaç derecedir?

üçgende açı soruları
üçgende açılar test-2

Problem 3 :

ABC üçgeninde; D dış teğet çemberin merkezi, m(ADB)=x, m(BDC)=y, m(BAC)=7x-5°, m(ACB)=y-20° ise;  x kaç derecedir?

üçgende açı soruları
üçgende açılar test-2

Problem 4 :

KN paralel [CP, m(ACB)=m(BCP), |AC|=|BC|, m(CAK)=60° ise; m(NAB)= x kaç derecedir?

üçgende açı soruları
üçgende açılar test-2

Problem 5 :

[AD paralel NP, [AC] açıortay, |AB|=|CD|, m(ABN)=2m(PBD) ise; m(DCA)= x kaç derecedir?

üçgende açı soruları
üçgende açılar test-2

Problem 6 :

ABC bir üçgen, |AB|=|AE|=|BD|, m(EAC)=24°, m(CBD)=30° ise; m(ACB)= x kaç derecedir?

üçgende açı soruları
üçgende açılar test-2

Problem 7 :

ABC üçgen, |AP|=|PC|, |FA|=|FB|=|FP|, m(ACB)=33° ise; m(BAF)= x kaç derecedir?

üçgende açı soruları
üçgende açılar test-2

Problem 8 :

|AB|=|BC|=|CD|=|DE|, m(EDC)=m(CDB) ise; m(DAE)=x kaç derecedir?

üçgende açı soruları
üçgende açılar test-2

Üçgende Açılar Test-2 Çözümleri

Problem 1’in çözümü :

ABC üçgeninin bir iç açıortay ile bir dış açıortayının kesişmesiyle oluşan m(BDC)=52°, m(BAC) açısının yarısı olacağından m(BAC)=2.52°=104° olur.

üçgende açılar soru çözümü
üçgende açılar test-2 çözümü

Problem 2’nin çözümü :

ABC üçgeninin bir iç açıortay ile bir dış açıortayı kesiştiğinden m(BAC)=100° dir. Üçgende iç açıortay ve iki dış açıortaydan herhangi ikisi varsa üçüncüsü de açıortaydır.(D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezidir.)Bu durumda m(CAD)=x=40° olur.üçgende açılar soru çözümü
üçgende açılar test-2 çözümü

Problem 3’ün çözümü :

[AD], [BD], [CD] açıortaydır. ABC üçgeninin; [BD] iç açıortayı ile [CD] dış açıortayından 2y=7x-5°, [BD] iç açıortayı ile [AD] dış açıortayından 2x=y-20° olur. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemin çözümünden x=15° hesaplanır.

üçgende açılar soru çözümü
üçgende açılar test-2 çözümü

Problem 4’ün çözümü :

İç ters açılardan eş açılar 30’ar derecedir. İkizkenar üçgende m(BAC)=75° olur. Doğru açıdan x=45° bulunur.

üçgende açılar soru çözümü
üçgende açılar test-2 çözümü

Problem 5’in çözümü :

m(BAC)=m(CAD)=a dersek, iç ters açılardan m(ABN)=2a olur. m(ABN)=2a ise m(PBD)=a dır. m(ADB)=a (iç ters açı).|AC|=|CD| olduğundan |AB|=|AC| olur. m(ACB)=2a (dış açı).ABC üçgeninde m(ACB)=m(CBA)=2a dır. O halde 5a=180°, a=36° olur. x=108° bulunur.

üçgende açılar soru çözümü
üçgende açılar test-2 çözümü

Problem 6’nın çözümü :

|AB|=|AE|; m(AEB)=m(EBA)=b+30°, |AB|=|BD|; m(ADB)=m(BAD)=a+24° olur. ABE üçgeninde a+2b=120°, ABD üçgeninde 2a+b=132° dir. İki bilinmeyenli denklem sisteminin çözümünden b=36° olur. x=42° hesaplanır.

üçgende açılar soru çözümü
üçgende açılar test-2 çözümü

Problem 7’nin çözümü :

ABP üçgeninde a+b=66° (dış açı), 2x+2(a+b)=180° olduğundan; 2x=180°-132°, x=24° dir.üçgende açılar soru çözümü
üçgende açılar test-2 çözümü

Problem 8’in çözümü :

Yukarıdan aşağıya sırasıyla üçgende eş açı, dış açı, üçgende eş açı, açıortaydan eş açı ve üçgende dış açı, eş açı yazılır. Üçgenin iç açıları toplanır x açısı hesaplanır.

üçgende açılar soru çözümü
üçgende açılar test-2 çözümüdoğruda açılar test pdf

Üçgende Açılar Test-2 PDF

Ders Geometri, ücretsiz olarak indirilebilen pdf formatında Geometri soru bankası kitabını sunar. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Adaylar üniversite giriş sınavı tyt ayt için önemli olan üçgende açılar test-2 pdf dosyasını görüntüleyebilir.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on print