Blog

ÜÇGENDE AÇILAR TEST-2

TYT-AYT Geometri konuları üçgende açılar test-2 ve çözümleri…

iç açıortay dış açıortay soruları

Soru 1-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(BDC)=52° ise; m(BAC)= x kaç derecedir?

dış teğet çember soruları

Soru 2-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(BDC)=50° ise; m(CAD)= x kaç derecedir?

dış teğet çemberin merkezi soruları

Soru 3-) ABC üçgeninde; D dış teğet çemberin merkezi, m(ADB)=x, m(BDC)=y, m(BAC)=7x-5°, m(ACB)=y-20° ise;  x kaç derecedir?

üçgende açılar çözümlü sorular 9. sınıf

Soru 4-) KN paralel [CP, m(ACB)=m(BCP), |AC|=|BC|, m(CAK)=60° ise; m(NAB)= x kaç derecedir?

üçgende açılar soru

Soru 5-) [AD paralel NP, [AC] açıortay, |AB|=|CD|, m(ABN)=2m(PBD) ise; m(DCA)= x kaç derecedir?

üçgenler çözümlü sorular

Soru 6-) ABC bir üçgen, |AB|=|AE|=|BD|, m(EAC)=24°, m(CBD)=30° ise; m(ACB)= x kaç derecedir?

açılar çözümlü sorular

Soru 7-) ABC üçgen, |AP|=|PC|, |FA|=|FB|=|FP|, m(ACB)=33° ise; m(BAF)= x kaç derecedir?

açılar soruları

Soru 😎 |AB|=|BC|=|CD|=|DE|, m(EDC)=m(CDB) ise; m(DAE)=x kaç derecedir?

ÜÇGENDE AÇILAR TEST-2 ÇÖZÜMLERİ

bir dış açıortay bir iç açıortay

Çözüm : ABC üçgeninin bir iç açıortay ile bir dış açıortayının kesişmesiyle oluşan m(BDC)=52°, m(BAC) açısının yarısı olacağından m(BAC)=2.52°=104° olur.

dış teğet çember ile ilgili çözümlü sorular

Çözüm : ABC üçgeninin bir iç açıortay ile bir dış açıortayı kesiştiğinden m(BAC)=100° dir.Üçgende iç açıortay ve iki dış açıortaydan herhangi ikisi varsa üçüncüsüde açıortaydır.(D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezidir.)Bu durumda m(CAD)=x=40° olur.

iki dış açıortay ile bir iç açıortay

Çözüm : [AD], [BD], [CD] açıortaydır.ABC üçgeninin; [BD] iç açıortayı ile [CD] dış açıortayından 2y=7x-5°, [BD] iç açıortayı ile [AD] dış açıortayından 2x=y-20° olur.Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemin çözümünden x=15° hesaplanır.

üçgende açılar soru çözümü

Çözüm : İç ters açılardan eş açılar 30’ar derecedir.İkizkenar üçgende m(BAC)=75° olur.Doğru açıdan x=45° bulunur.

üçgende açılar soruları ve çözümleri

Çözüm : m(BAC)=m(CAD)=a dersek, iç ters açılardan m(ABN)=2a olur.m(ABN)=2a ise m(PBD)=a dır.m(ADB)=a (iç ters açı).|AC|=|CD| olduğundan |AB|=|AC| olur.m(ACB)=2a (dış açı).ABC üçgeninde m(ACB)=m(CBA)=2a dır.O halde 5a=180°, a=36° olur.x=108° bulunur.

üçgende açılar soruları ve cevapları

Çözüm : |AB|=|AE|; m(AEB)=m(EBA)=b+30°, |AB|=|BD|; m(ADB)=m(BAD)=a+24° olur.ABE üçgeninde a+2b=120°, ABD üçgeninde 2a+b=132° dir.İki bilinmeyenli denklem sisteminin çözümünden b=36° olur.x=42° hesaplanır.

üçgende açılar çözümlü sorular

Çözüm : ABP üçgeninde a+b=66° (dış açı), 2x+2(a+b)=180° olduğundan; 2x=180°-132°, x=24° dir.

matematik üçgenler test

Çözüm : Yukarıdan aşağıya sırasıyla üçgende eş açı, dış açı, üçgende eş açı, açıortaydan eş açı ve üçgende dış açı, eş açı yazılır.Üçgenin iç açıları toplanır x açısı hesaplanır.