Matematik Test Çözmatematik test cozÜniversiteye yerleşmede matematik dersinin etkisi hepimizin malumu ki; TYT’ de sayısal ve eşit ağırlıklı puan türlerinin hesaplanmasına yüzde 50, sözel puan türünün hesaplanmasına yüzde 20 etkisi var. Bununla birlikte alacağımız TYT puanının YKS puanına etkisi yüzde 40 olacak.Bundan dolayı, Matematik ve Geometri en çok test çözme gereksinimi duyulması lazım gelen derstir. Matematik-Geometri konularının kavranılması ve sınavda karşımıza çıkacak soruları çözümlemede yeterli tecrübeye sahip olabilmemiz bakımından daha çok klasik sorulara öncelik verilmiştir.

geometri

Tüm Üçgen Testleri

Üçgen Testleri
geometri

Tüm Dörtgen Testleri

Dörtgen ve Genel Dörtgen Testleri
geometri

Tüm Çokgen Testleri

Çokgen Testleri
geometri

Tüm Çember Testleri

Çember Testleri