MATEMATİK TEST ÇÖZ

Üniversiteye yerleşmede matematik dersinin etkisi hepimizin malumu ki; TYT’ de sayısal ve eşit ağırlıklı puan türlerinin hesaplanmasına yüzde 50, sözel puan türünün hesaplanmasına yüzde 20 etkisi var.

Bununla birlikte alacağımız TYT puanının YKS puanına etkisi yüzde 40 olacak.Bundan dolayı, Matematik-Geometri en çok test çözme gereksinimi duyulması lazım gelen derstir.

Matematik-Geometri konularının kavranılması ve sınavda karşımıza çıkacak soruları çözümlemede yeterli tecrübeye sahip olabilmemiz bakımından daha çok klasik sorulara öncelik verilmiştir.