Blog

GEOMETRİ SORULARI-4

geometri soruları

Soru 40-) ABC ile KCN birer üçgen, [AD] dik [BN], |AD|=|KN|, |AK|=|KC| ise; KNB açısının ölçüsü kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 41-) ABC bir üçgen, [BA] dik [AC], |AD|=|BE|=|EC|, m(CBA)=30° ise; m(DCE)=α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 42-) ABC bir üçgen, [PA] dik [AC], m(BAP)=15°, m(ACP)=25° ise; |PC|/|AB| oranı kaçtır?

geometri soruları

Soru 43-) ABC bir üçgen, [BK] dik [AC], |BL|=|LC|, |BK|=|AL| ise; m(LAC)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 44-) [BD] üzerindeki E noktası ABC üçgeninin yüksekliklerinin kesim noktası, |BE|=4kök3 cm, |ED|=kök3 cm, m(ACB)=60° ise; |AC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 45-) ABC dik üçgen, [BA] dik [AC], [AE] dik [BC], |BD|=|DC|, |AD|=10 cm, m(ACB)=15° ise; |AE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 46-) ABC bir üçgen, [DA] dik [AC], m(BAD)=45°, |AD|=kök2 cm, |AC|=2kök2 cm ise; |AB|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 47-) ABC üçgeninde A,D ve E noktası doğrusal, [AE] dik [BC], |AD|=7 cm, |AC|=8 cm, |BD|=3 cm ise; |DC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 48-) ABC ile CBD birer üçgen, [AB] dik [BD], |CB|=|CD|, |AC|=|BD| ise; m(BAC)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 49-) ABC ile DBC dik üçgen, [AB] dik [BC], [BD] dik [DC], [AC] ile [BD] nin kesişim noktası E, m(DCA)=m(ACB), |AE|=10 cm, |BE|=5kök5 cm ise; |EC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 50-) ABC dik üçgeninde, |AB|=|BC|, |BF|=1 cm, |CF|=2 cm, |AF|=kök2 cm ise; m(AFB)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 51-) ABC dik üçgeninde, |AB|=6 cm, |BD|=2kök cm, |DC|=4kök2 cm, m(BAD)=x ise; cotx değeri kaçtır?

geometri soruları

Soru 52-) ABC bir üçgen, [FE] dik [BC], |FE|=3 cm, |BE|=6 cm, |EC|=9 cm ise; m(ACF)=x kaç derecedir?

² dir?