Blog

GEOMETRİ SORULARI-12

geometri soruları

Soru 144-) ABCD ikizkenar yamuk, |DB|=20 cm, m(CBD)=15° ise; yamuğun alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 145-) O merkezli çembere [BE ve [BD; E ve D noktasında [AC]; F noktasına teğet, m(AOC)=9x, m(DBE)=6y, 2x+3y=23° ise x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 146-) [ND]; F noktasında B merkezli çembere teğet, [NK] [BD] ye dik, |NK|=|BC|=|CD| ise; m(DBN) kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 147-) [AE] çembere C noktasında teğet, |AB|=|BC|, m(CBA)=30°, m(AEB)=50°, m(BCD)=α ise; α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 148-) O yarım çemberin merkezi, |AE|=|ED|=|DC|, CB yayının ölçüsü 36°, m(BAE)=x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 149-) Şekildeki çemberde, m(ACB)=25°, m(CBA)=75°, m(DBE)=α ise; α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 150-) ABCD dörtgen, [BA] [AD] ye dik, [BC] [CD] ye dik, m(CBD)=55°, m(CED)=103° ise; m(ADB)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 151-) A ve C noktası O merkezli çembere teğet, [AO] [OD] ye dik, |AB|=18 cm, |OA|=6 cm ise; |ED|=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 152-) Şekildeki CDOE karesinin C köşesi O merkezli çember yayının, D ve E köşeleri de [AP] kirişi üzerindedir.Buna göre m(POA) kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 153-) ABCD bir kare, B merkezli çeyrek çember, [DC] çaplı yarım çember, A, E ve F doğrusal, m(FED)=α ise; α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 154-) O merkezli çember yayı; A, B, D noktalarından geçmektedir.OAC bir dik üçgen, |OA|=12 cm, |DC|=4 cm, |BC|=x ise; x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 155-) ABCD bir kare, D merkezli çeyrek çember, [BC] çaplı yarım çember, |BC|=2kök10 cm ise; |AE|= x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 156-) O merkezli yarım çember, ABOD ve OFEC eş dikdörtgen, |FP|=4 cm, |EF|=8 cm ise; taralı alan kaç cm² dir?