Blog

geometri ders notları

GEOMETRİ DERS NOTLARI

Tamamı çözümlü YKS-TYT-AYT Geometri Ders Notları (Karakalem Çözümler).Bu sayfada geometri ile ilgili sorular ve çözümler yer almaktadır.

Bu notlarda; karşımıza çıkması yüksek muhtemel klasik yada yeni nesil soruları kafa karışıklığına mahal vermeden net ve yalın bir anlatımla, geniş açıdan bakabilmenizi ve doğru yorumlayabilmenizi olanak sağlayan bilgiler içermektedir.

Bu yazılı özel ders notları ile, geometri bilgisini ve buna bağlı olarak derste başarısını arttırmak isteyenler kendilerine bir katkı sağlayabilir.Bu fikirde olmakla birlikte geometri dersinin veri bakımından yeterliliğe sahip olması için de çalışmalarımız mutemadiyen devam etmektedir.

ikizkenar üçgen ders notları

ABC ikizkenar (|AB|=|AC|) üçgeninde, [DE] dik [AB], [DF] dik [AC], m(BAC)=30°, |ED|=3 cm, |DF|=4 cm ise; |AB| kaç cm dir?

ikizkenar üçgen notları

İkizkenar üçgende taban üzerinde alınan bir noktadan eşit kenarlara indirilen dikmelerin toplamı eşit kenarlara ait bir yüksekliğe eşittir. (İkizkenar üçgen özelliğinde bir ispat)

eşkenar üçgen ders notları

ABC eşkenar üçgen, m(AFB)=150°, |FB|=8 cm, |FC|=17 cm ise; |AF|=x kaç cm dir?

açı kenar bağıntıları ders notları

ABC ve DEC kenarları tamsayı olan birer üçgen, [AB] dik [AC], |AD|=|DC|, |AB|=5 cm, |EC|=7 cm ise; |DE|=x in en büyük tamsayı değeri kaç cm dir?

açıortay ders notları

ABC bir üçgen,​ m(BAD)=m(DAC)=60°, |AB|=6 cm, |AD|=4 cm ise; |DC|=x kaç cm dir?

üçgende kenarortay ders notları

ABC bir üçgen, G ağırlık merkezi, [BA] dik [AC], [GE] dik [BC], m(ACB)=15°, |GE|=2 cm ise; |BC| kaç cm dir?

benzerlik ders notları

ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kartona, [AH] dik [BC], |AB|= |AC|, |AH|= 25 cm dir.Bu karton [DE] boyunca katlanınca A köşesi C köşesi ile çakışıyor.[DE]∩[AH]={K} olduğuna göre; |AK| kaç cm dir?

üçgende benzerlik ders notu

ABC üçgen, [AB] dik [CD], [AC] dik [BE], |BE|= 3|EC|, |DC|= 2|DB| ise; m(BAC) kaç derecedir?

benzerlik notları

Üçgen sorusunun diğer bir çözümü (Trigonometri ile çözüm)

eşlik ve benzerlik notları

ABC bir dik üçgen, KLMN bir kare, [AB] dik [AC], |AC|= 2|AB|, |BN|=10 cm ise; |BC| kaç cm dir?

eşlik ve benzerlik ders notları

ABC bir üçgen, [AD] dik [DC], m(BAD)=30°, |AB|=4 cm, |CD|=6 cm ise; |BE|/|EC| oranı kaçtır?

9.sınıf eşlik ve benzerlik ders notları

ABC bir üçgen, [AF] ve [BF] açıortay, [DE] paralel [AB], |AD|=4 cm, |BE|=5 cm, |AB|=12 cm ise; Çevre (DEC) kaç cm diır?

üçgende benzerlik 9.sınıf

ABC bir üçgen, [DF] paralel [AC], [EF] paralel [DC], |BE|=4 cm, |AD|=3 cm ise; |ED|=x kaç cm diır?

üçgenlerde eşlik ve benzerlik ders notları

ABC dik üçgen, [BD] ve [CE] açıortay, [AB] dik [AC], |AD|=2 cm, |DC|=3 cm ise; |EC|=x kaç cm diır?

tyt üçgende alan ders notları

ABC bir dik üçgen, [AB] dik [AC], [BD]∩[EC]={G}, |BE|=4 cm, |CD|=5 cm, Alan (AEGD)= Alan (GBC) ise; AED üçgeninin alanı kaç cm² dir?

9. sınıf üçgende alan ders notları

ABC bir dik üçgen, [AB] dik [AE], [AC] dik [BC], [BD]∩[EC]={G}, |BD|=6 cm, |DE|=4 cm ise; Alan (ABE) kaç cm² dir?

üçgende alan ders notları

ABC eşkenar üçgen, m(CED)=120°, |ED|= |EC|, |DC|=2|BD|, |AB|=6kök3 cm ise; AEC üçgeninin alanı kaç cm² dir?

üçgende alan notları

ABC üçgeninde E diklik merkezi, A, D, E, F doğrusal, [BD] dik [DC], Alan (BEC)=8 cm²,  Alan (ABC)=18 cm² ise; Alan (BDCE) kaç cm² dir?

üçgenler ders notları

ABC bir üçgen, [DE] dik [AB], [AC] dik [BC], m(CFA)=80°, m(CBA)=40° ise; m(DAC)=x kaç derecedir?

üçgenler ders notu

Kirişler dörtgeni yardımıyla çözüm.

matematik üçgenler ders notları

ABC bir üçgen, [CE] dik [AB], [BD] dik [AC], m(CFD)=20°, m(ACB)=50° ise; m(BAC)=x kaç derecedir?

geometri üçgenler ders notları

ABC bir üçgen, |DA|=|DC|, m(BAE)=10°, m(DCB)=20°, m(DEB)=80° ise; m(AED)=x kaç derecedir?

üçgen ders notları

ABC bir üçgen, |BD|=kök2 cm, |DC|=1 cm, m(ACB)=22,5°, m(CBA)=15° ise; m(DAC)=x kaç derecedir?

10.sınıf matematik dikdörtgen ders notları

ABCD dikdörtgen, m(AEF)=m(DEF), m(AEB)=m(BEC), |EF|=6 cm, |EB|=8 cm ise; |AF|=x kaç cm dir?

geometri kare ders notları

ABC kare, m(ALB)=135°, |AL|=1 cm, |LB|=2 cm ise; |LC|=x kaç cm diır?

kare ders notları

ABCD kare, m(EAF)=m(FAD), |DF|=5 cm, |AE|=13 cm ise; |EB|=x kaç cm dir?

dikdörtgen ders notları

ABCD dikdörtgen, [DE] dik [CE], m(DCA)=m(ACE), |CF|=6 cm ise; |AD| kaç cm dir?

dikdörtgen ders notu

Dikdörtgen soru çözümünün devamı…

paralelkenar ders notu

ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, [EF] dik [AF], |FE|=6 cm, |AD|=8 cm ise; AEB üçgeninin alanı kaç cm² dir?

geometri paralelkenar ders notları

ABCD bir paralelkenar, [DB] dik [BC], m(AFE)=m(EFC), |DE|=|EB|, |FD|=4 cm, |FC|=13 cm ise; |BD| kaç cm dir?

yamuk ders notları

CDEF yamuk, Alan (CEDF)=81 cm²,  Alan (ODE)=36 cm² ise; Alan (COF) kaç cm² dir?

yamuk ders notu

ABCD yamuk, [BA] dik [AC], [BD] dik [DC], |AB|=6 cm, |BC|=10 cm ise; |AD|=x kaç cm dir?

matematik yamuk ders notları

ABCD yamuk, [BA] dik [CA], |AB|=|AC|, |BD|=|BC| ise; m(DBA)=x kaç derecedir?

yamuk notları

Yamuk sorusunun diğer bir çözümü.

vektörler ders notu

ABC bir üçgen, |AB|=8 birim, |BC|=6 birim, |AC|=4 birim ise; BA.AC scaler çarpımı kaçtır?

vektörler ders notları

Dik koordinat sisteminde A(0,1), B(3,4), [AB] dik [BC], |AC| ise; BC.CA çarpımı kaçtır?

vektörler ders notları geometri

Vektörler soru çözümünün devamı…