Doğruda Açılar Test-2YKS Geometri konuları doğruda açılar test-2 ve çözümleri …

Doğruda açılar testi, çözümleri, soru ve çözümleri, cevaplı test …

Görselleri inceleyebilir, sayfa sonundan PDF formatındaki 7.-8.-9. Sınıf Doğruda Açılar Test-2 dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Problem 1 :

[BA paralel [GH, a+b+c+d = 590° ise; x+y kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 2 :

[AF paralel [DE, [AH] ve [DG] açıortay, m(CBA)=132°, m(DCB)=128° ise; m(DGH)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 3 :

[DF paralel [BC, [EA] dik [AB], m(FDE)=60°, m(CBA)=50° ise; m(DEA)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 4 :

[GH paralel [FK, [DE] paralel [AF], [AB] açıortay, m(CBA)=80°, m(BCD)=35°, m(EDC)=70°, m(FAG)=2x ise; x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 5 :

[AL paralel [DK, [BP] ve [CP] açıortay, m(LAB)=38°, m(KDC)=138° ise; m(BPC)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 6 :

a+b+c+d = 260°, e+f = 20x ise; x kaç derecedir?geometri doğruda açılar test

Problem 7 :

[BL paralel [DE, m(LBP)=m(PBC), m(DCA)=m(ACB), m(PAC)=15° ise; m(CDE)= x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 8 :

[BG paralel [DE, m(ABH)=m(HBG), m(EDF)=m(FDA), m(BAD)=30° ise; m(FCH)= x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Doğruda Açılar Test-2 Çözümleri

Problem 1’in çözümü :

İki paralel doğru arasındaki açıların toplamını bulmak için paralel doğru arasında kalan köşe sayısını toplar 1 çıkarır 180° ile çarparız. (açı sayısı-1).180° Elde ettiğimiz açılar toplamından soruda verilen değeri çıkararak istenilen değeri buluruz.

doğruda açı soru çözümü

Problem 2’nin çözümü :

(açı sayısı-1).180° formülünden (ispatlar bölümüne bakınız), a+b = 140° bulunur. M kuralı ile 180°-x = a+b eşitliğinden, a+b yerine yazılırsa, x=40° olur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 3’ün çözümü :

Paralel iki doğru arasında kalan açılardan aynı taraftaki açıların toplamı diğer taraftaki açıların toplamına eşit (Zikzak kuralı) olduğundan x+130°=120°+90°, x=80° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 4’ün çözümü :

Kenarları (ters yönlü) paralel açılardan m(DEK)=2x olur. Aynı taraftaki açıların toplamının birbirine eşitliğinden, x=25° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 5’in çözümü :

Zikzak kuralı ile 80°+x = a+b dir. Üçgende a+b yerine 80°+x yazılırsa, 80°+2x=180°, x=50° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 6’nın çözümü :

İç ters açılardan m(BAD)=m(ABK)=a dır. Zikzak kuralından a+b+c+d = e+f olur. 260° = 20x, x=13° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 7’nin çözümü :

ABC üçgeninde m(BPC)=15°+a (dış açı) olur.[BL//[DE ile iç ters açılardan 30°+2a=2a+m(KCD), m(KCD)=30° dir. Karşı durumlu açılardan m(CDE)=x=150° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 8’in çözümü :

[AK//[BG; m(DAK)=2a-30°  (iç ters açılar) dir. [AK//[DE; 2a-30°+2b=180° (karşı durumlu açılar). a+b = 105° olur.[BG//[CL ve [DE//[CP; m(BCL)=a, m(PCD)=b (yöndeş açılar) olur. a+x+b = 180°, 105°+x = 180°, m(FCH) = x = 75° bulunur.

doğruda açı soru çözümüdoğruda açılar test pdf

Doğruda Açılar Test-2 PDF

Ders Geometri, ücretsiz olarak indirilebilen pdf formatında Geometri soru bankası kitabını sunar. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Adaylar üniversite giriş sınavı tyt ayt için önemli olan doğruda açılar test-2 pdf dosyasını görüntüleyebilir.Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on print