Blog

DOĞRUDA AÇILAR TEST-1

YKS Geometri konuları doğruda açılar test-1 ve çözümleri

Doğruda açılar çözümlü sorular, açılar soruları ve çözümleri, doğruda açılar ile ilgili çözümlü sorular, doğruda açılar m kuralı, m kuralı, doğruda açılar kalem kuralı, kalem ucu kuralı ile ilgili sorular, doğruda açılar test soruları, doğruda açılar çözümlü sorular 9. sınıf, doğruda açılar test

doğruda açılar soruları 7.sınıf

Soru 1-) Şekilde A, B, C noktaları doğrusal, m(EBA); m(CBD)’nin 1/3 nün tümleri, m(CBD)=m(DBE)+10° ise; m(DBE) kaç derecedir?

paralellik soruları

Soru 2-) [FG paralel [BA, [FE] paralel [CD], m(DCB)=130°, m(ABC)=4x-10°, m(EFG)=3x ise; x kaç derecedir?

doğruda açılar kolay test

Soru 3-) FK paralel [CR, [CP paralel [DA], [AE] ve [CE] açıortay, 3m(RCE)=2m(DAE) ise; m(EBA)=x kaç derecedir?


doğruda açılar kolay sorular

Soru 4-) [BA paralel [EF paralel HG, m(ABC)=m(EDC), m(DEF)=100° ise; m(DCB)=x kaç derecedir?

m kuralı soruları

Soru 5-) [BE paralel [CF, m(ABE)=150°, m(BAD)=60°, m(ADC)=50° ise; m(FCD)=x kaç derecedir?

doğruda açılar ile ilgili sorular

Soru 6-) [AF paralel [DE, [AC] dik [BD], [AC] açıortay, m(BDE)=145° ise; m(DBA)=x kaç derecedir?

kalem ucu kuralı soruları

Soru 7-) FE paralel [CD, m(GAE)=5y-5°, m(DCB)=3y+5°, m(GBC)=60° ise; m(FAB)=x kaç derecedir?

paralel doğrular soruları

Soru 😎 [BA paralel [FD, [KP paralel [BE, m(EBA)=120º, m(FKP)=105º ise; m(CFK)=x kaç derecedir?

DOĞRUDA AÇILAR TEST-1 ÇÖZÜMLERİ

7 sınıf doğruda açılar çözümlü sorular

Çözüm: Yeni başlayanlar için doğruda açılar çözümlü test…

z kuralı çözümlü sorular

Çözüm : C noktasından çizeceğimiz doğru parçası soruda verilen doğrulara paralel olsun.Kenarları paralel açılardan m(DCK)=3x, iç ters açılardan m(KCB)=4x-10°, buradan 3x+4x-10°=130° eşitliğinden istenilen açı ölçüsü 20° olacaktır.

doğruda açılar çözümlü sorular

Çözüm : Doğruda açılar testinin bu sorusuna çözüm için en pratik yol kenarları paralel açıları yada ters yönlü paralel açıları görmek olacaktır.

m kuralı ile ilgili örnekler

Çözüm : İç ters açılar ve m kuralı ile istenen x açısının öçüsü 100° bulunur.

m kuralı soru çözümü

Çözüm : [AB] ve [CD] uzantısını bir noktada kesiştirirsek, üçgenin üçüncü açısı da bilindiğinden m kuralı ile x açısını buluruz.

doğruda açılar test

Çözüm : Karşı durumlu açıların açıortayları bir dik açı oluştururlar.Çizdiğimiz [BK] paralelin arasındaki açıya hemen x yazabiliriz.

doğruda kalem ucu kuralı ile ilgili sorular ve çözümleri

Çözüm : Paralel doğrular arasındaki açıları toplayıp 360° ye eşitlersek (kalem ucu kuralı) y=30°, doğru açıdan x=35° bulunur.

kalem ucu kuralı çözümlü sorular

Çözüm : Yöndeş açılardan m(ECF)=120°, kalem kuralından 120°+360°-x+105°=360° yazılır, x açısının ölçüsü 225° bulunur.